[http://www.lmsoft.com/] [http://www.prochiropractic.org]
[http://www.prochiropractic.org]
[mailto:info@nvpc.biz]
Nederlandse Vereniging Patiënten Chiropractie NVPC Doel NVPC De Nederlandse Vereniging Patiënten Chiropractie NVPC bestaat sinds 1965 en heeft tot doel het behartigen van belangen van chiropractie patiënten. Zij tracht dit doel te bereiken door: -het verschaffen van informatie over chiropractie; -het raadplegen van de leden met betrekking tot eisen te stellen aan chiropractie; -het overleggen met beroepsverenigingen van chiropractoren onder meer over door patiënten belangrijk geachte aspecten van kwaliteit van de chiropractie in Nederland; -het plegen van overleg met zorgverzekeraars, overheden en andere bij de chiropractie betrokken partijen; -het deelnemen aan klachtencommissies voor klachten van patiënten betreffende chiropractische behandelingen; Lidmaatschap NVPC -Leden van de NVPC hebben toegang tot de informatietelefoon van de vereniging voor het stellen van vragen betreffende chiropractie. -Twee maal per jaar wordt voor leden een algemene ledenvergadering gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld over chiropractie in Nederland. -Twee maal per jaar ontvangen leden een Nieuwsbrief met informatie over de ontwikkelingen in de chiropractie in Nederland. Het lidmaatschap van de NVPC kost € 11,50 per jaar. De vereniging stelt het op prijs als u haar wilt komen versterken door lid te worden. Het kan middels een bericht aan NVPC postbus 23442, 1100 DX Amsterdam of bellen naar 0492 535167. Ook kan opgeven van naam en adres per e-mail naar: info@nvpc.biz De NVPC is lid van de Europese vereniging pro chiropractie PCE. De website met informatie over chiropractie van deze vereniging is http://www.prochiropractic.org NVPC wat heb je er aan? Invloed op de chiropractie in Nederland
[./ontwikkelingenpag.html]
[./nieuwspag.html]